Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença la preinscripció de l'Escola Bressol Marrecs de Sant Just per al curs 2021-2022

Avui, 10 de maig, ha començat la preinscripció per al curs 2021-2022 a l'Escola Bressol Municipal Marrecs. L’Ajuntament ha establert el període de preinscripció seguint les directrius del Departament d’Educació de la Generalitat. El calendari és el següent: 

Preinscripció telemàtica

Del 10 al 21 de maig de 2021

Preinscripció a l’Escola Bressol Marrecs amb cita prèvia

11, 19 i 20 de maig de 2021

Publicació de les llistes provisionals baremades

1 de juny de 2021

Reclamacions telemàtiques

Del 2 al 8 de juny de 2021

Reclamacions a l’Escola Bressol Marrecs amb cita prèvia

7 i 8 de juny de 2021

Publicacions de les llistes baremades (incorporant la resolució de les reclamacions)

10 de juny de 2021

Sorteig públic per adjudicar places en cas d’empat*

11 de juny de 2021

Publicació de llistes definitives

15 de juny de 2021

Matriculació a l’Escola Bressol Marrecs amb cita prèvia

Del 16 al 22 de juny de 2021

*El sorteig es podrà seguir a través dels canals que es determinin

 De cara al proper curs, l’oferta és de 57 places vacants

    • Lactants: 7 places
    • Grup d’1 i 2 anys: 30 places    
    • Grup de 2 i 3 anys: 20 places

Es reserva un lloc escolar per a cada grup d’edat per baixar la ràtio dels grups que atenguin infants amb necessitats educatives específiques, si així es requereix. 

Aquestes dades són provisionals, ja que l’oferta de places està condicionada a les possibles mesures que estableixi el Govern o l'administració competent, respecte modificacions de ràtios i m2 per infant.

Més informació a la web de Marrecs.