Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Recursos gratuïts d’atenció personalitzada i suport psicoemocional al jovent de Sant Just

El servei Enllaç, un servei d'acompanyament al jovent que ofereix atenció personalitzada i confidencial a nois i noies joves d'entre 14 i 25 anys i a les seves famílies, funciona a Sant Just des de 2015.

Al llarg d’aquest anys ha estat oferint assessorament i acompanyament a molts joves de Sant Just o escolaritzats al nostre municipi, en la seva presa de decisions personals, acadèmiques i professionals. El servei compta amb una persona professional (psicòleg/a) que els escolta de manera individual i els acompanya per fer front i resoldre els dubtes o les dificultats que es puguin trobar en aquesta etapa vital (opcions d'estudis, relacions personals o afectives, on i com cercar feina, eines i recursos públics, activitats o serveis juvenils...).

Les persones joves han estat un dels col·lectius més afectats per la pandèmia de la COVID-19, tant per les restriccions imposades al conjunt de la població com pels efectes emocionals i socioeconòmics derivats de la crisi. Els joves en aquests moments necessiten no tan sols recuperar certa normalitat i tenir una oferta de lleure de qualitat, sinó que es fa necessari que comptin amb serveis de suport psicoemocional, tant presencialment com telemàticament, que els permeti un millor autoconeixement, compartir les experiències viscudes, restablir les relacions després del confinament, gestionar les pèrdues, l’angoixa i les pors, així com d’altres emocions.

En aquest sentit, el servei Enllaç és un recurs gratuït per a l’atenció i també, si s’escau, de derivació a d’altres professionals que de manera més especialitzada poden acompanyar els i les joves, així com a les seves famílies a fer front a situacions complicades o de difícil gestió.

El Casal de Joves també disposa d’un equip de professionals, que no tan sols garanteix una oferta de lleure de qualitat sinó serveis i recursos que poden complementar aquesta atenció més personal.

Contactes: 

Servei Enllaç: Noemi Pérez 654331528 enllaces@santjust.cat

Casal de Joves: 93 371 02 52 casaldejoves.com