Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Fins al 31 de maig està oberta la convocatòria pública per a l'adjudicació dels horts municipals de Can Cardona

Des d’avui i fins al 31 de maig es poden presentar les sol·licituds per optar a un dels 32 horts municipals de Can Cardona, situats al passeig de la Muntanya, davant de l’Institut.

En aquesta convocatòria, s’ofereixen 32 horts, d'entre 50 i 75 m2 de superfície, destinats a sis col·lectius diferents:

  • 13 horts per a persones de més de 65 anys i/o jubilades
  • 10 horts per a persones aturades
  • 3 per a persones de 18 a 30 anys
  • 3 per a persones de 31 a 64 anys
  • 2 per a projectes socials o educatius
  • 1 per a entitats

Les sol·licituds s’han de presentar a través d’una instància genèrica amb la documentació necessària, que trobareu als annexes de la convocatòria pública.

Les persones sol·licitants només podran presentar-se a una de les opcions anteriors i no es podrà presentar més d’una instància per unitat familiar, entenent com a tal les persones empadronades en el mateix habitatge. Per a aquelles categories en què la demanada superi l’oferta, el procediment d’adjudicació serà mitjançant un sorteig públic.

L'adjudicació de l'hort dona dret a cultivar una parcel·la i a disposar d’una caseta per guardar les eines. Amb la voluntat de caminar cap a la sostenibilitat l'Ajuntament té previst organitzar tallers perquè les persones usuàries puguin rebre formació sobre agricultura ecològica i de racionalització del consum de l'aigua. No es podrà utilitzar l'espai com a lloc de descans i/o esbarjo (reunions familiars, barbacoes).

L’autorització d’ús de l’hort finalitzarà el 15 d’octubre de 2025. Les persones que actualment són adjudicatàries dels horts poden fer-ne ús fins que es digui a terme el sorteig.

Podeu consultar les bases de la convocatòria a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Perfil del Contractant.

Planol_horts_mpal.pdf