Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Ajuntament subvencionarà targetes de transport per a estudiants i la compra de bicicletes o patinets elèctrics

Incentivar i afavorir l’ús del transport públic així com una mobilitat segura, sostenible i accessible. Aquest és l’objectiu de les dues línies d’ajuts que ha impulsat l’Ajuntament i que consistiran, d’una banda, en l’atorgament de targetes de transport públic a persones que estiguin realitzant estudis en un altre municipi. I, de l’altra, subvencionar les despeses vinculades a la compra d’una bicicleta elèctrica o patinet elèctric que tingui com a finalitat la millora en la mobilitat personal sostenible i que està destinada a persones joves.

Ara s’han aprovat les bases que regularan les condicions per a la concessió de subvencions, i al juny -si no es presenten al·legacions-, s’aprovarà la convocatòria. Aquests ajuts seran compatibles amb els d’altres administracions, i amb bonificacions i exempcions fiscals. 

REQUISITS GENERALS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DELS AJUTS:

  • Estar empadronat a Sant Just Desvern, com a mínim des del l’1 de gener de 2021.
  • Ser membre d’una unitat familiar amb uns ingressos anuals inferiors a 45.000€

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LA SUBVENCIÓ DE TARGETES DE TRANSPORT:

  • Estar en possessió de la matrícula per als cursos acadèmics 2020-2021 o 2021-2022 referida a estudis obligatoris i postobligatoris reglats.
  • Realitzar els estudis en un municipi diferent del de Sant Just Desvern.

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LES SUBVENCIONS PER LA COMPRA DE BICICLETES O PATINETS ELÈCTRICS:

  • Tenir una edat inferior als 30 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Que la compra de la bicicleta elèctrica/patinet s’hagi fet amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció i que sigui posterior a l’1 de gener de 2020. La compra s’ha d’haver efectuat per la persona sol·licitant d’aquestes subvencions en cas de ser major d’edat o per algun dels progenitors en el cas de persones menors d’edat.