Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de maig de Sant Just votarà l'aprovació de bases d'un programa d'ocupació i un altre de suport a l'emprenedoria

Aquest dijous se celebra el ple municipal ordinari del mes de maig, que retorna a ser presencial per part dels regidors i regidores de la Corporació, però sense públic ateses les limitacions d'aforament a causa de la COVID-19. 

Dos dels punts més destacats que es porten a votació del Ple són referits a l'ocupació i l'emprenedoria. D'una banda l'aprovació de les bases reguladores per a la concedir subvencions a les empreses que facin contractacions de personal amb una partida per al programa de 60.000 euros, i l’aprovació d’unes altres bases per afavorir la creació i impuls de noves empreses o projectes empresarials a Sant Just. Aquest segon programa està dotat amb 20.000 euros per impulsar aquest objectiu.

També se sotmetrà a debat l'aprovació del protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina en l'Ajuntament, i la pròrroga del Pla Intern d'Igualtat d'Oportunitats, l'instrument de planificació interna de les accions per combatre la discriminació de gènere i vetllar per la igualtat d'homes i dones en el sí de l'organització. 

L'aprovació d'adhesió íntegra al conveni subscrit entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i províncies en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari, i l'aprovació de reconeixements extrajudicias de crèdits són també punts de l'ordre del dia d'aquest ple. 

Pel que fa a l'àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, s'incorporen dos punts: l'aprovació d’una addenda al conveni entre l'Ajuntament de Sant Just Desvern i PROMUNSA per a la cessió d'ús de la nau situada al C/Espigolera, 3 per ubicar el magatzem i oficines de la brigada municipal; i la revocació de la resolució del Ple de 25 de març de 2021 i desestimació del recurs de reposició interposat per escrit de 18 de gener de 2021 per part dels regidors dels grups municipals de JUNTSXCAT i la CUP contra acord del Ple municipal de 17 de desembre d’aprovació de rectificació i aclariment acord Ple municipal de 19 de desembre de 2109 de modificació del contracte gestió de La Bonaigua.

En l’apartat de mocions, el grup municipal d’ERC presenta dues; una per declarar Sant Just Desvern municipi amic de la lactància materna, i l'altra de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

A continuació, i per tancar el ple, s'obrirà el torn de precs i preguntes. Tot i que en aquesta sessió es recupera la presencialitat dels regidors i regidores, encara no es permet l'assistència de públic presencial per les limitacions de l'aforament a la sala. Per presentar precs i preguntes al ple, cal enviar un correu electrònic a l’adreça preguntesple@santjust.cat abans de les 24 hores del dia anterior a la seva celebració. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, el nom del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.