Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aquest vespre es presentarà el PEPNat Collserola al Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Sant Just

Avui, a partir de les 19 h, tindrà lloc de forma telemàtica el Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Sant Just. A la sessió d’aquest vespre s’informarà del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat Collserola), aprovat definitivament l’abril d’aquest any. Al Consell també hi haurà un torn obert de paraula i un espai per a peticions i preguntes.

El Consell de Medi Ambient està format per associacions i entitats locals que treballen dins l'àmbit de la protecció i la defensa del medi ambient, per persones representants de grups polítics i sindicats amb representació al municipi i per persones del poble interessades en temes de medi ambient i sostenibilitat. Les sessions són obertes al públic.

Podeu assistir telemàticament al Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat a través d’aquest enllaç de Microsoft Teams.

 

Ordre del dia del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Sant Just:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior de 15.09.2020.
  2. Presentació del PEPNat Collserola
  3. Torn obert de paraules
  4. Altres informacions
  5. Peticions i preguntes