Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Canvis en l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i en les regidories

El 15 de juny es va dictar un Decret d’alcaldia que modifica el cartipàs municipal, amb canvis en l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i amb una nova distribució de responsabilitats entre el regidorat. Pel que fa a l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, desapareix la regidoria d’Acció social i Salut i en sorgeixen dues de noves: la regidoria de Salut, que assumirà Gina Pol Borràs (PSC) i la regidoria d’Acció social, que ocuparà Quima Giménez González (PSC). D’altra banda, la regidoria d’Ocupació, que fins ara assumia Gina Pol Borràs, passarà a mans de Pedro Soria Aliaga (PSC).

El Decret d’alcaldia també preveu que les competències relatives a la coordinació i gestió del Mercat Municipal, que fins ara estaven assignades a la regidoria d’Empresa i Innovació, passin a la regidoria de Comerç i Consum, ocupada per Alicia Murciano i Zurita (PSC).