Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Promunsa publica les bases per a l’adjudicació de pisos de lloguer al carrer Cadenes, 6-8

La Junta de Promunsa va aprovar dimecres les bases per a l’adjudicació dels pisos de lloguer disponibles a l’edifici del carrer Cadenes, 6-8, situat a tocar del Walden-7. Actualment hi ha dos pisos disponibles i està previst que durant el 2022 quedin disponibles 11 pisos més de la mateixa promoció.

Les persones que vulguin optar-hi hauran d’estar inscrites al Registre Únic de Sol·licitants d’Habitatge Públic i complir els requisits que s’especifiquen a la convocatòria. Per optar a la convocatòria no cal presentar cap sol·licitud addicional, ja que la llista de sol·licitants correspondrà a les persones que estiguin inscrites al registre abans del 15 de setembre i compleixin els requisits.

Per accedir als pisos del bloc 6, més grans i amb 3 o 4 habitacions, cal acreditar un nivell mínim d’ingressos ponderats en la unitat familiar de 18.000 € anuals i un màxim de 4,24 vegades l’IRSC. Per accedir als pisos del bloc 8, més petits i amb 2 o 3 habitacions, cal acreditar un nivell mínim d’ingressos de 15.000 € anuals i un màxim de 19.000 € (per a unitats familiars d’un membre), 23.000 € (per a unitats familiars de dos membres), 29.000 € (per a unitats familiars de tres membres) o 33.000 € (per a unitats familiars de quatre o més membres). Cal tenir en compte que el càlcul dels ingressos es farà d’acord amb la suma de les quantitats de les caselles “Base imposable general” més la “Base de l’estalvi” de la declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat. Per a més informació, consulteu les bases de les convocatòries.

L’adjudicació es farà per sorteig públic davant de notari, el dia 20 d’octubre de 2021. La llista resultant del sorteig servirà per adjudicar els habitatges disponibles en el moment del sorteig, per a possibles substitucions en cas de renúncia d’alguna persona adjudicatària i per les adjudicacions posteriors quan quedin habitatges disponibles.

Per a més informació, podeu consultar el web de Promunsa o posar-vos-hi en contacte a través del telèfon 93 470 79 30 o de les adreces de correu electrònic administracio@promunsa.cat i recursos@promunsa.cat.