Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Es publica la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses per a l’adjudicació dels horts i s’obre un termini per a reclamacions i esmenes

Divendres es va publicar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament la llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria per a l’adjudicació dels horts municipals de Can Cardona, situats a tocar de l’Institut. El document també inclou el llista de sol·licituds que presenten mancances pel que fa a la documentació.

Des de divendres passat i fins al 30 de juliol, està obert el termini per presentar reclamacions o esmenes. Un cop superat aquest període i resoltes les reclamacions i/o esmenes, es farà pública la llista definitiva de sol·licituds que optaran a la concessió dels horts municipals.

Està previst que al setembre tingui lloc el sorteig per a l’adjudicació dels horts municipals en aquells supòsits en què el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre d’horts disponibles.

Recordem que en aquesta convocatòria s’ofereixen 32 horts, d'entre 50 i 75 m2 de superfície, destinats a sis col·lectius diferents:

  • 13 horts per a persones de més de 65 anys i/o jubilades
  • 10 horts per a persones aturades
  • 3 per a persones de 18 a 30 anys
  • 3 per a persones de 31 a 64 anys
  • 2 per a projectes socials o educatius
  • 1 per a entitats