Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'ajuntament de #santjust avança en la gestió telemàtica de tràmits

Amb la finalitat d'avançar en el desenvolupament de la gestió telemàtica dels tràmits que la ciutadania gestiona a l'Ajuntament, a partir del dia 11 de març, l'abonament de les taxes necessàries per al registre de documents (llicències d'obres, ocupació de la via pública, inscripcions, certificats ...) s'efectuaran únicament amb targeta de crèdit quan la gestió es faci a l'Oficina de Gestió Integrada de la Casa de la Vila (OGI). També es podran fer efectives les liquidacions a les entitats financeres col.laboradores que han subscrit acord amb l'Ajuntament.

Les noves tecnologies i l'oferta de serveis de les entitats bancàries, permeten a l'Ajuntament obrir aquest nou canal per prestar aquest servei i en la línia d'establir una administració local més moderna i efectiva, més d'acord amb les necessitats actuals i fent ús de les possibilitats tecnològiques existens en benefici de la ciutadania.