Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Lliurades les agendes escolars i els calendaris del medi ambient als centres escolars de Sant Just

El proper dilluns 13 de setembre, prop de 1900 alumnes de segon cicle d'infantil, primària i secundària començaran el curs escolar en els centres públics i concertats del municipi.

En els mesos d'estiu s'ha aprofitat l'aturada de l'activitat per dur a terme treballs de manteniment i millora, com la impermeabilització del vestíbul de l'escola Montserrat i tasques de fusteria a l'escola Canigó. 

I durant el mes de juliol, es van lliurar les 680 Agendes Escolars del Medi Ambient i el Desenvolupament i els 60 Calendaris 2021-2022 als centres escolars de Sant Just que les havien sol·licitat. La temàtica del curs se centra en l’emergència climàtica. L'alumnat que disposi d’aquests materials podrà resoldre els enigmes que s’hi amaguen per tal d’obtenir una informació reveladora especialment adreçada als i les joves.

L’Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament és un recurs d’educació ambiental adreçat a joves estudiants de secundària, que la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, ofereix als municipis que en són membres. L’Ajuntament de Sant Just assumeix el cost d’aquest recurs pels centres escolars del municipi. Tot amb l’objectiu de donar a conèixer entre l’alumnat els conceptes del desenvolupament sostenible i estimular i promoure conductes ambientalment responsables i de respecte vers el medi.

Els Calendaris 2021-2022 del medi ambient i el desenvolupament van destinats a les aules d’ensenyament primari. Contenen informació i propostes per fer front a l’emergència climàtica.