Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de setembre votarà iniciar els tràmits per formar part de la comercialitzadora elèctrica pública Barcelona Energia

Aquest dijous, a partir de les 19 h, se celebra el ple municipal corresponent al mes de setembre, el primer del curs polític 2021-22. En la sessió plenària, està previst que Aleix Abadia Huguet prengui possessió com a regidor del grup municipal CUP-AMUNT després de la renúncia de Carles García el mes de juliol. La presa de possessió d’Abadia està condicionada a l’expedició de la credencial del nou regidor per part de la Junta Electoral Central.

Primer pas per formar part de Barcelona Energia

Un altre dels punts destacats de la sessió serà la incoació de l'expedient per a l’exercici d'activitats econòmiques relacionades amb la generació d’energia elèctrica, gestió i explotació d’instal·lacions de generació renovables i subministrament d’energia. L’inici d’aquest expedient és el primer pas per tal que l’Ajuntament s’incorpori a TERSA, l’empresa pública encarregada de la gestió de Barcelona Energia, la comercialitzadora pública d’electricitat de l’AMB. Barcelona Energia va començar a donar servei a la ciutadania el gener de 2019 i ofereix energia d’origen 100% renovable.

Convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal

En l’àrea de Serveis a la Persona, es posarà sobre la taula l’aprovació de dos convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal:

  • Conveni per al finançament del Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones (SEAP). Aquest servei té la finalitat de millorar la prevenció, detecció i atenció del no bon tracte i del maltractament i donar-hi resposta, garantir el treball interdisciplinari i en xarxa, adequar la transmissió d’informació social, jurídica i mèdica, i orientar i assessorar per establir el tipus d’atenció adient a cada situació.
  • Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a la realització d’activitats de control de mosquits entre el 2021 i el 2024. L’Ajuntament farà una aportació anual de 7.963 € al Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.

En les àrees de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient i Serveis a la Persona el ple també votarà diversos punts relacionats amb la pròrroga de contractes de serveis:

  • Contracte de jardineria, zones verdes, sauló, neteja i rec (sis mesos, per tal de poder tramitar la nova licitació del servei)
  • Contracte per a la prestació del servei de cursos d’arts plàstiques (un any)
  • Contracte per a la prestació del servei de mobilitat internacional per a joves (un any)
  • Contracte per a la prestació del servei d’orientació per a joves (un any)

Finalment, la sessió de dijous comptarà amb un punt d’urgència en l’ordre del dia, en què es votarà la suspensió, durant un any, de tramitacions urbanístiques en l’àmbit de la Riera, entre la Bonaigua, Can Padrosa i el Camí de la Muntanya. L’objectiu de la suspensió temporal és revisar les condicions d’ordenació urbanística de l’espai per tal de garantir que aquesta zona compleixi la seva funció de transició entre el Parc de Collserola i el nucli urbà.

Quatre mocions a l’ordre del dia

Al ple de setembre s’han presentat quatre mocions:

  • Moció del grup municipal d'ERC per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat.
  • Moció del grup municipal d'ERC per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per la defensa dels drets humans.
  • Moció del regidor no adscrit de recuperació d'habitatges de lloguer social per a la gent jove de 18 a 35 anys i creació d'activitat econòmica.
  • Moció de la regidora no adscrita per demanar que es designi amb el nom de plaça de l'1 d'octubre del 2017 un espai a Sant Just Desvern.

Precs i preguntes

Per presentar precs i preguntes al ple, cal enviar un correu electrònic a l’adreça preguntesple@santjust.cat abans de les 24 h del dia anterior a la seva celebració. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, el nom del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.

El ple es podrà seguir en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Just.