Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Comença un procés participatiu per triar els tres projectes del Fons Català de Cooperació a què es destinaran 15.500 euros

El 5 d’octubre s’ha obert un procés par­ticipatiu per escollir els tres projectes del Fons Català de Cooperació als quals es destinaran 15.500 euros del pressupost municipal. Els ciutadans i les ciutadanes de Sant Just podran triar tres pro­postes d’entre 8 projectes de suport en àmbits socials, educatius, sanitaris i de suport a les dones, entre d’altres. El procés participatiu es mantindrà obert fins al 15 de desembre. Per participar,-hi feu clic en aquest enllaç i, per accedir a més informació sobre els projectes, feu clic aquí.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolu­pament, del qual l’Ajuntament de Sant Just n’és membre i soci fundador, està constituït per més de 250 ajuntaments amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament dels països del Tercer Món.

Projectes_Fons_Catala_de_Cooperacio_3.pdf