Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Ja es poden sol·licitar els ajuts per a l'atorgament de targetes de transport a estudiants i per a la compra de bicicletes i patinets elèctrics

El termini per sol·licitar els ajuts per fomentar l’ús del transport públic i de la mobilitat sostenible ja s’ha obert a la ciutadania i finalitzarà el 13 de desembre de 2021 (o fins que s'esgoti la partida pressupostària destinada a aquest programa d'ajuts).

Aquesta convocatòria d’ajuts té dues línies: d’una banda, l’atorgament de targetes de transport públic a persones que estiguin realitzant estudis en un altre municipi i, de l’altra, subvencionar les despeses vinculades a la compra d’una bicicleta elèctrica o patinet elèctric per a persones joves.

REQUISITS GENERALS PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

  • Estar empadronat o empadronada a Sant Just Desvern, com a mínim des del l’1 de gener de 2021.
  • Ser membre d’una unitat familiar amb uns ingressos anuals inferiors a 45.000 €.

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LA SUBVENCIÓ DE TARGETES DE TRANSPORT

  • Estar en possessió de la matrícula per als cursos acadèmics 2020-2021 o 2021-2022 referida a estudis obligatoris i postobligatoris reglats.
  • Realitzar els estudis fora de Sant Just Desvern.

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LES SUBVENCIONS PER LA COMPRA DE BICICLETES O PATINETS ELÈCTRICS

  • Tenir una edat inferior als 30 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Que la compra de la bicicleta elèctrica o patinet s’hagi fet abans de presentar la sol·licitud i després de l’1 de gener de 2020.
  • Que la compra l’hagi efectuat la persona sol·licitant, en cas de ser major d’edat, o algun dels progenitors en el cas de menors d’edat.

Incentivar i afavorir l’ús del transport públic així com una mobilitat segura, sostenible i accessible són els objectius d’aquestes dues línies d’ajuts que ha impulsat l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de desembre de 2021 (o fins que s'esgoti la partida pressupostària destinada a aquest programa d'ajuts).

Les bases de la convocatòria i els formularis de sol·licitud es poden consultar a continuació:

Bases dels ajuts a la mobilitat

Formulari de sol·licitud (imprimible)

Formulari de sol·licitud (practicable)