Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Propera construcció d'habitatges d’iniciativa privada del sector de trama urbana entre Can Mèlich i l’Institut

La Junta de Compensació de la UA2 Garrofers ha reprès el projecte d’urbanització que va quedar aturat l’any 2009 per les obres de l’ATLL i la crisi económica.

La propietat d’aquest sector, que queda fora del parc de Collserola, ha adjudicat i iniciat les obres d’urbanització d’aquesta iniciativa privada a la zona compresa entre la Masia de Can Mèlich i l’Institut Sant Just Desvern.

Aquesta Unitat de Garrofers té una superfície de 3,6 Ha, de les quals quasi 2Ha están qualificades de parc urbà, i una edificabilitat máxima de 12.006 m², amb un total de 102 habitatges, en règim d’habitatge lliure. La tipologia prevista és de blocs petits, de Planta baixa + 2 Plantes i de PB (Soterrani) + 3 Plantes en les parts baixes de les parcel·les.

Pel que fa a l'arbrat, que actualment hi ha al sector, afectat per la urbanització, majoritàriament garrofers, l'Ajuntament informa que aquest serà trasplantat en altres ubicacions de la mateixa zona.