Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Arrenca la implantació dels nous contenidors a Sant Just

Avui s'ha iniciat el desplegament dels nous contenidors a la via pública. El canvi o substitució de contenidors es farà per fraccions, a raó d’una fracció per setmana. S'ha començat pels contenidors de vidre a la zona de La Plana-Bellsoleig. 

Segons les previsions, a final d’any estaran en funcionament totes les bateries amb els nous contenidors, de més capacitat i amb obertura amb pedal.

Es deixarà un temps prudencial per tal d’ assegurar que les noves ubicacions donen solució als problemes de desbordaments,
que comporten les mínimes o inevitables molèsties al veïnat i que són adequades per realitzar la seva recollida de manera òptima i eficient. L’arranjament urbanístic de l’entorn de les noves bateries de contenidors s’anirà fent paulatinament, una vegada s’hagin consolidat les noves ubicacions.

Podeu consultar dubtes sobre el nou model de contenidors a santjust.cat