Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de desembre, que se celebrarà de forma telemàtica, votarà el pressupost de l’Ajuntament i de PROMUNSA per al 2022

Dijous, a partir de les 19 h, se celebra telemàticament el ple municipal ordinari corresponent al mes de desembre, en què es votarà el pressupost de l’Ajuntament i de l’empresa municipal PROMUNSA per a l’exercici 2022.

La proposta presentada per l’Equip de Govern contempla un pressupost de 31,2 milions d’euros per a l’Ajuntament i de 4,2 milions d’euros per a PROMUNSA. El pressupost consolidat, que representa la suma del pressupost de l’Ajuntament i el de l’empresa municipal PROMUNSA amb l’eliminació de les transferències internes, ascendeix a 34,1 milions d'euros. La proposta que s’eleva a ple suposa un increment del 9,6% respecte el pressupost consolidat del 2020.

Els comptes previstos per al 2022 es veuen condicionats per l’increment de l’IPC, que suposarà una major despesa per a les arques municipals. La proposta de pressupost que l'Equip de Govern presentarà al ple municipal se centra, en gran part, en el manteniment de l’espai públic i els equipaments, així com en incrementar la neteja viària i la jardineria dels diferents espais que té en el municipi ja siguin parcs, carrers i places.

Dos punts se sotmetran a votació en l’àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient

En l’àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, el ple de desembre debatrà l’aprovació provisional de la trama urbana comercial per a la incorporació de part de l’illa delimitada per la ctra. Reial, el c. Blasco de Garay i l’av. de la Riera, un sector on es preveu l’edificabilitat de 54.454,85 m2 de sostre.

A la sessió de dijous també es votarà l’aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità a l’entorn de la Carretera Reial – Parc De Torreblanca – Can Biosca, estimant una de les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública i desestimant-ne una altra. El document contempla una nova proposta d’ordenació urbanística en aquesta zona, situant la nova edificació en paral·lel als edificis de Carretera Reial – Torreblanca, millorant la integració del conjunt de l’illa i separant-se més de l’edifici confrontat (25 metres entre edificacions), permetent una millora de la continuïtat i la funcionalitat dels espais verds.

Àrea de Serveis a la Persona

Un dels punts més destacats en l’àrea de Serveis a la Persona és l’aprovació de les tarifes per la prestació dels serveis del Complex Esportiu Municipal la Bonaigua per l’any 2022. La proposta que l’Equip de Govern porta al ple contempla un increment del 3,7%, en base a l’IPC, de totes les tarifes excepte la quota total d’adult.

També en l’Àrea de Serveis a la Persona, el ple debatrà quatre punts relacionats amb convenis de col·laboració amb ens supramunicipals:

  • L’aprovació l’adhesió a les noves bases del Programa de Teleassistències de la Diputació de Barcelona, que inclouen el procés de digitalització del servei i la consolidació de la teleassistència avançada per tal de millorar el servei.
  • L’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’AMB per aplicar el sistema de tarifació social del transport públic (Targeta Rosa Metropolitana) a les persones de 62 a 64 anys residents al municipi. L’Ajuntament farà una aportació màxima anual de 1.500 euros.
  • L’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal, regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA-I) del Baix Llobregat. L’Ajuntament aportarà 4.262 euros anuals a aquest servei, que atén infants i adolescents en situació de desemparament o en risc d’estar-hi, elabora plans de millora i fa el seguiment i el tractament de les mesures proposades.
  • L’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda.

Modificacions de la relació de llocs de treball

En l’apartat de personal, el ple votarà una modificació de la relació de llocs de treball per actualitzar les places de promotor/a econòmic/a, caporal/a de proximitat i tècnic/a auxiliar d'arxiu i biblioteca. Tanmateix, també es votarà la pròrroga, per a l’exercici 2022, del complement per fomentar i millorar l’assistència de la plantilla de la Policia Local.

Una moció presentada al ple de desembre

En el capítol de mocions, se n’ha presentat una:

  • Moció elaborada pel Casal Popular La Sala i presentada pels grups CUP, ERC i regidora no adscrita Anna Vilanova per millorar el servei d'aules d'estudi del poble.

El ple tornarà a ser telemàtic

Com a conseqüència de la situació sanitària actual, la sessió plenària de desembre tornarà a ser telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament. Per presentar precs i preguntes, cal enviar un correu electrònic a l’adreça preguntesple@santjust.cat abans de les 24 hores del dia anterior a la seva celebració. Al correu hi ha de figurar el nom de la persona que formula el prec o la pregunta i, si és el cas, el nom del col·lectiu al qual representa. El contingut dels correus seran gestionats per la presidència del ple, seguint el mateix criteri que quan es plantejaven presencialment a la sessió.