Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L’Institut Català d’Ornitologia publica un informe ornitològic amb 67 espècies d’ocells observades als parcs de Sant Just Desvern

Segons un informe ornitològic elaborat per l’Institut Català d’Ornitologia, als parcs municipals s’hi han comptabilitzat un total de 67 espècies d’ocell, la major part de les quals al Parc del Mil·lenari. Aquestes espècies, el 71,6% de les quals amb algun grau de protecció, representen el 95,71% de les espècies observades al conjunt del municipi i el 17,77% a tot Catalunya. Tant el nombre d’espècies com el d’observacions (1.273) suposen els valors més alts de tota la sèrie històrica.

Entre totes les observacions, cal destacar les de falciot pàl·lid, atès que és un ocell molt localitzat a tot el país i molt difícil de distingir del falciot negre i les de tórtora comuna, catalogada com a espècie vulnerable. També es van detectar tres espècies incloses en el catàleg d’espècies exòtiques invasores: la cotorreta de pit gris, la cotorra de Kramer i el bec de corall senegalès.

Aquestes dades reforcen la importància dels parcs metropolitans en l’àmbit ambiental, ja que posen de manifest que són espais on moltes aus, bona part d’elles d’espècies protegides, troben refugi i aliment i presten serveis ambientals diversos, com el control de poblacions d’insectes que podrien esdevenir plagues.

Aquestes dades d’ocells s’han extret dels projectes d’Ornitho.cat i ocellsdelsjardins.cat, ambdós associats a projectes de ciència ciutadana. Podeu consultar les espècies d’ocells observades a Sant Just a través del visor de fauna de l’AMB.