Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust: col·laboració entre ajuntaments i Agbar per subvencionar el rebut de l'aigua a famílies en risc d'exclusió social

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, el passat divendres, 23 ajuntaments -entre els quals hi ha el de Sant Just Desvern-, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'empresa Aigües de Barcelona, van signar un conveni de col·laboració per subvencionar el rebut de l'aigua a les famílies que passen un moment de dificultats. L'objectiu és aplicar d'una manera més eficient el Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar. Aquest fons es va posar en marxa fa un any i està adreçat a persones en risc d'exclusió social amb la voluntat de contribuir a superar aquesta situació mitjançant una ajuda per sufragar el deute generat per la prestació del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable. 

Des que va entrar en funcionament, s'han atorgat més de 1.200 ajuts, que beneficien a més de 5.000 persones. A través del conveni signat, els serveis socials de cada ajuntament determinaran quines seran les persones destinatàries dels ajuts, que suposaran un estalvi de 27 euros en cada factura bimestral (54 euros a l'any). Així, es preveu que la cobertura d'aquest fons solidari arribi a un total de 6.000 llars a final de 2013.