Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple aprova un conveni de col·laboració amb Dona i Empresa per la prestació d’un servei d’assessorament legal gratuït a dones maltractades

Ahir es va celebrar el ple municipal ordinari corresponent al mes de febrer, en què es va aprovar per unanimitat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat Dona i Empresa per la prestació del servei d’informació, orientació i assessorament legal gratuït a dones maltractades de Sant Just Desvern.

PSC

Endavant SJ

ERC

Movem

CUP

R. no adscrita

R. no adscrit

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

 

Es tracta d’un servei ofert per dues sòcies de Dona i Empresa especialitzades en dret civil, dret penal i violència de gènere, que complementa el Circuit d’Atenció i Suport de les Dones Víctimes de Violència Masclista de l’Ajuntament. El conveni preveu que l’Ajuntament faci una aportació anual de 360 euros per als propers 4 anys per pagar el terminal i la línia telefònica.

Aprovat un permís menstrual per al personal de l’Ajuntament

El ple de febrer també va aprovar la modificació de l’acord regulador de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament per tal d’incloure un permís menstrual. Es tracta d’un permís de flexibilitat horària, retribuït i recuperable, de deu hores al mes per a les persones treballadores que tinguin molèsties o dolors causats per la menstruació i el climateri.

PSC

Endavant SJ

ERC

Movem

CUP

R. no adscrita

R. no adscrit

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Abstenció

A favor

 

Aquest punt dona compliment a una moció presentada pel grup municipal d’ERC i aprovada al ple de maig de 2021.

El ple aprova la modificació de l’impost de plusvàlua per adaptar-lo a la legislació vigent

En matèria econòmica, es va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com l’impost de plusvàlua.

PSC

Endavant SJ

ERC

Movem

CUP

R. no adscrita

R. no adscrit

A favor

A favor

Abstenció

A favor

Abstenció

Abstenció

Abstenció

 

Aquesta modificació ve motivada per la reforma aprovada el 8 de novembre de 2021 per part del Govern de l’Estat, en què es preveu que les persones contribuents puguin triar entre dues opcions de càlcul: la plusvàlua objectiva, basada en coeficients marcats per Hisenda en funció de l’evolució del mercat, i la plusvàlua real, d’acord amb la diferència de valor real del sòl. La reforma també contempla que la persona contribuent quedi exempt del pagament de l’impost en cas que l’operació de traspàs d’un immoble no representi cap guany.

Modificacions tècniques del DUPROCIM

En l’àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, la Corporació va aprovar per unanimitat la modificació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per introduir canvis de caràcter tècnic.

PSC

Endavant SJ

ERC

Movem

CUP

R. no adscrita

R. no adscrit

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

 

El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per al municipi amb l’objectiu de prevenir i controlar riscos i donar resposta a situacions d’emergència al municipi.

L’últim punt de l’apartat de dictàmens va ser la ratificació del decret d’alcaldia pel qual es prorroga el contracte de jardineria fins al 31 de juliol de 2022, per tal d’oferir el servei fins que finalitzi el procés de la nova licitació.

PSC

Endavant SJ

ERC

Movem

CUP

R. no adscrita

R. no adscrit

A favor

A favor

Abstenció

A favor

Abstenció

Abstenció

A favor


Tres mocions aprovades i una de rebutjada ple de febrer

Moció dels grups municipals del PSC, MOVEM-SANT JUST i del regidor no adscrit de suport als dictàmens dels Consell Consultiu de la gent gran del Baix Llobregat, aprovada per unanimitat.

PSC

Endavant SJ

ERC

Movem

CUP

R. no adscrita

R. no adscrit

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

 

  • Moció del grup municipal d'ERC en defensa del cànon de residus a Catalunya, aprovada.

PSC

Endavant SJ

ERC

Movem

CUP

R. no adscrita

R. no adscrit

En contra

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

 

  • Moció del regidor no adscrit per millorar la il·luminació de Sant Just Desvern, aprovada.

PSC

Endavant SJ

ERC

Movem

CUP

R. no adscrita

R. no adscrit

A favor

Abstenció

A favor

A favor

En contra

A favor

A favor

 

  • Moció dels grups municipals CUP-AMUNT, ERC i de la regidora no adscrita per declarar Sant Just Desvern municipi republicà i antimonàrquic, rebutjada.

PSC

Endavant SJ

ERC

Movem

CUP

R. no adscrita

R. no adscrit

En contra

1 a favor /

2 abstenció

A favor

Abstenció

A favor

A favor

En contra

Lectura de la Declaració Institucional del Dia Internacional de les Dones i d’una declaració sobre el conflicte a Ucraïna

Després de les mocions, la Corporació Municipal va llegir dues declaracions:

La sessió plenària es va poder seguir en directe i es pot recuperar íntegrament a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.