Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Nou episodi ambiental de contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona per una nova arribada de pols africana

Avui, 29 de març, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules (PM10) en l’ambient atmosfèric a tot el territori català.

La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d’ahir van ser superiors al valor recomanat en nou estacions de mesurament, quatre de les quals de la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric, corresponent a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari aconsellat, donat que es preveu que la situació d’intrusió de pols d’origen africà, que ha donat origen a la situació, s’intensifiqui.

La Generalitat ha fet públiques una sèrie de recomanacions a la ciutadania mentre duri l’avís preventiu, entre les quals destaquen:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

  • Prioritzar el transport públic.

  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

  • Utilitzar el cotxe compartit.

  • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, fer servir el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

  • En el cas de disposar de diferents vehicles, fer ús del qual tingui les emissions més baixes.

  • Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.

  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’hi detallen les principals mesures i recomanacions que cal adoptar per reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire.

Per a més informació sobre l'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10, consulteu el següent enllaç.