Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple d’abril votarà l’aprovació per urgència de l’inici de la licitació per al manteniment de l’arbrat, jardineria i zones verdes de Sant Just Desvern

Avui dijous, a partir de les 19 h, se celebra el ple municipal ordinari corresponent al mes d’abril de manera presencial.

Un dels punts més destacats de la sessió serà l’aprovació com a punt d’urgència de l’inici de la licitació per al manteniment de l’arbrat, jardineria i zones verdes de Sant Just.  Amb aquest nou contracte s’augmentarà la dotació de personal destinada a les tasques de jardineria del municipi, la freqüència de pas a zones com Mas Lluí, les Basses de Sant Pere, o el Parc Maragall al barri Nord i un increment en la dotació pressupostària de 120.000 €.

Quan a temes vinculats a l’àrea d’economia, es votarà l’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions dels equipaments municipals, on s’incorpora una tarifa nova relacionada amb l’ús del camp de futbol. Un altre punt és la modificació de les ordenances que regulen els preus públics per la prestació del servei de l’escola bressol municipal i dels cursos municipals d’arts plàstiques per a infants. En el primer cas, es planteja un increment de les tarifes del 2 %, per tal de recollir l’increment aplicat a les retribucions del personal de l’escola bressol de titularitat municipal en l’any 2022. En el cas del Carrau, s’actualitzen les tarifes per tal d’adequar-les a les previsions de la licitació del servei que es durà a terme properament i es posa en marxa la tarifació, que te el compte les rendes de les famílies per fixar el preu del servei. 

També es proposarà l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i el     Consell Comarcal del Baix Llobregat per la prestació de serveis d’assistència tècnica en l’àmbit del desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible a les administracions locals per a l’impuls socioeconòmic, el desplegament de l’estratègia comarcal i la reactivació.

En matèria de Serveis a la Persona, s’aprovarà l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei bàsic d’ajuda a domicili, i l’aprovació del conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), de la biblioteca Joan Margarit de Sant Just Desvern.

Mocions

En el capítol de mocions, s’han presentat dues: 

  • Moció del regidor no adscrit per declarar Sant Just ciutat amiga dels  animals
  • Moció d’urgència de la regidora no adscrita per a la protecció del Parc Natural de Collserola

El ple serà presencial i obert al públic, amb una limitació d’aforament de 21 persones i la sessió també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.

L'ordre del dia del ple es pot consultar a través d'aquest enllaç.