Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El ple de maig votarà l’aprovació del Pla Local de Salut 2021-2024

Avui, dijous 26 de maig, a partir de les 19 h, se celebra el ple municipal ordinari corresponent al mes de maig.

Un dels punts més destacats de la sessió serà l’aprovació del Pla Local de Salut 2021 – 2024 per tal d’establir les estratègies de les polítiques municipals en matèria de salut a Sant Just Desvern. Es tracta d’un pla que defineix 4 línies estratègiques orientades a millorar la salut de les persones del municipi: com a ciutat cardioprotegida, que fomenta els hàbits de salut, que millora els hàbits de salut mental i que està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

També està prevista l’aprovació de la revisió de preus del contracte per a la gestió del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua, període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, per la variació de l’IPC del 6,1%.

Pel que fa a temes vinculats a la mobilitat, es votarà l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Just Desvern per a la implantació de la plataforma metropolitana d’aparcament. Així, es podrà desplegar al municipi una prova pilot durant l’any 2022 per implantar el servei de pagament en la zona reservada a residents, mitjançant una aplicació tecnològica.

Quant a punts d’urbanisme, es votarà l’aprovació de dues pròrrogues de contractes: la primera pròrroga del Lot 3 del contracte de servei pel manteniment de les instal·lacions tècniques (aigua-gas-electricitat-climatització) als equipaments municipals i a la via pública, subjecte a regulació harmonitzada, i la primera pròrroga del contracte de serveis de manteniment i control sanitari de les aigües freàtiques i pous de diverses parts del municipi. A més, es preveu l’aprovació de l’interès en acceptar la cessió parcial de la concessió de la Fundació Privada Indústries Gràfiques a favor de la Generalitat de Catalunya de l’espai on s’ubica l’Institut Antoni Algueró, al carrer Parlament Català.

Es plantejarà, també, l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiri. Es proposa establir una nova tarifa per l’espai de dol perinatal, que permetrà situar una estrella amb nom o sense per la pèrdua viscuda. A més, es millorarà el procediment actual per facilitar les ampliacions fins als 50 anys a aquelles persones amb títols funeraris de 25 anys o que acumulin renovacions per un període igual o superior als 25.

L'últim punt de l'ordre del dia és la liquidació del pressupost de l’exercici de 2021: l’informe sobre la liquidació del pressupost, pròpiament dita, i l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute.

El ple serà presencial i obert al públic, amb una limitació d’aforament de 21 persones, i la sessió també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament.

L'ordre del dia del ple es pot consultar a través d'aquest enllaç.