Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple d'avui fa un homenatge institucional a Antoni Malaret, primer alcalde democràtic de #santjust

Aquesta tarda els grups municipals del plenari de l’Ajuntament de Sant Just Desvern reconeixeran la
figura d’Antoni Malaret i Amigó (1917-2002), que va presidir el primer ajuntament democràtic després de l’any 1939.

La tasca que va fer durant la dictadura franquista per la recuperació de les llibertats de Catalunya, i la tasca feta a l’Ajuntament els primers anys de la democràcia, fan que el Ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern es comprometi a posar el nom d’Antoni Malaret i Amigó a un espai públic de la urbanització del sector del Centre, delimitat pels carrers Creu, Ateneu i Montserrat.

En el Ple també es presentarà, per a la seva aprovació, la segona addenda al Conveni de col.laboració entre l'ajuntament de Sant Just Desvern i el departament dEnsenyament de la Generalitat per a la creació d'una llar d'infants que té per objecte la formalització de l’ampliació de la capacitat de l’Escola Bressol Pública municipal Marrecs; així com l'aprovació provisional de modificacions de diferents ordenances fiscals i reguladores de preus públics de l'Ajuntament per a 2013. 

Es presenten tres mocions. Una del grup municipal de CIU per acordar la suspensió cautelar de les liquidacions de plusvàlues derivades de dacions en pagament, així com les plusvàlues derivades de determinats casos de contractes de compravenda. Una altra dels grups de l'Equip de Govern -PSC, ICV i Junts per Sant Just- sobre la reforma urgent de la renda mínima d'inserció i de suport a la ILP de renda garantida a la ciutadania. I la tercera presentada pel grup municipal Junts per Sant Just demanant que Catalunya sigui un país lliure de retallades. 

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar íntegrament al servei de plens online de l'apartat novetats de santjust.cat a partir de l'endemà.