Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust obre el termini per optar a la subvenció de l'IBI de 2012

L'Ajuntament de Sant Just Desvern obre una convocatòria que subvenciona l'Impost de Béns Immobles, l'IBI de 2012. S'han aprovat les bases específiques d'aquests ajuts i obert la convocatòria de concurs públic;  les persones interessades i que cumpleixin els requisits podran presentar la documentació requerida a partir del 10 de maig. Aquesta és una mesura més d'ajut a les persones i a les famílies que viuen una situació desfavorable en aquest  moment de crisi econòmica. 

En poden ser beneficiàries: 

-Les persones de 62 anys o més que visquin soles i siguin propietàries o arrendatàries de l'immoble. 

-Famílies nombroses arrendetàries de l'immoble. 

-Famílies monoparentals propietàries o arrendatàries de l'immoble. 

-Famílies nombroses arrendatàries de l'immoble i/o famílies monoparentals propietàries o arrendatàries de l'immoble que tinguin un o més membres amb discapacitat. 

Hi ha un topall econòmic d'accés segons els col·lectius a qui s'adreça i el percentatge de bonificació es fixa en funció de l'import patrimonial de cada persona demandant. 

L'Ajuntament ha autoritzat una despesa de 20.000 euros per fer front a les subvencions que es concedeixin. És una mesura que té la voluntat de pal·liar determinades situacions desfavorables en l'àmbit familiar causades per l'actual crisi econòmica i que se suma a altres actuacions socials que aborden els serveis socials municipals. 

Les sol·licituds s'han de presentar a l'ajuntament del 10 de maig al 10 de juny. Les bases reguladores i la  documentació necessària que cal presentar, així com els requisits específics i el model d'instància es poden consultar a la seu electrònica de santjust.cat