Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust impulsa mesures per pal·liar els efectes de la crisi

El Plenari Municipal del mes d'abril, va acordar tres mocions socials que aboguen per accions que contribueixin a pal·liar els efectes de la crisi econòmica en les famílies amb risc d'exclusió social o amb greus dificultats econòmiques i reclamen un canvi en les polítiques d'austeritat que executen els Governs supramunicipals, per evitar més retallades.

Amb els vots a favor de tots els grups municipals amb representació al consistori (PSC, CiU, ICV, PP, Junts per Sant Just i VD) van manifestar una voluntat política relativa al pagament de la plusvàlua en casos de famílies que perden l'habitatge. Es va acordar trobar el mecanisme administratiu legal que suspengui  cautelarment  les liquidacions de plusvàlues derivades de dacions en pagament i la de les plusvàlues derivades de determinats casos de contractes de compravenda. Els grups polítics entenen que l'Administració Local no pot restar indiferent a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes legals eficaços, provinents de l'Estat i d'algunes pràctiques abusives d'entitats bancàries, i que les liquidacions de plusvàlues en aquests casos suposen una injustícia tributària. 

Una altra moció, presentada pels grups de l'Equip de Govern -PSC, ICV i Junts per Sant Just- sobre la reforma urgent de la renda mínima d'inserció i de suport a la ILP -Iniciativa Legislativa Popular- de renda garantida a la ciutadania, es va aprovar amb els vots a favor de l'Equip de Govern, PP i VD i l'abstenció de CiU. Aquesta manifestació política  sol·licita al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) per tal que totes les persones aturades que avui estan sense prestació ni recursos puguin accedir a un itinerari d'inserció sociolaboral i a la prestació de la RMI. Així mateix, la moció reclama l'impuls d'una renda garantida ciutadana que cobreixi les necessitats bàsiques de les persones per evitar que caiguin en l'extrema pobresa. Per això, demana la creació d'un fons en què participin totes les administracions i es doni resposta a un dret reconegut per l'Estatut.

Mitjançant la moció que es manifesta sobre un país lliure de retallades, aprovada amb els vots a favor de PSC, ICV, Junts per Sant Just i CiU, i els vots en contra de PP i VD, el Plenari de Sant Just Desvern sol·licita al govern espanyol que en el proper Consell Europeu defensi una reorientació de la política econòmica europea que aturi les polítiques d'austeritat, de forma que permeti compatibilitzar el necessari control de les finances públiques amb polítiques actives de creació d'ocupació i d'estímul al creixement econòmic. També exigeix una revisió a l'alça de l'objectiu de dèficit per al 2013 imposat a Catalunya i el pagament del deute del Govern Espanyol.