Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Nova convocatòria d'habitatges socials a #santjust en el ple de demà

La nova convocatòria d'habitatges socials amb lloguers reduïts per a famílies en risc d'exclusió o amb pocs recursos és un dels punts que es presentarà en el Ple de demà dijous, 30 de maig, per a la seva aprovació, així com el calendari i els criteris de baremació. S'oferten tres habitatges que se sumen als tres que ja es van adjudicar l'any passat. Recordem que l'Ajuntament disposa d'un altre habitatge per a situacions d'emergència. 

També es presentarà per a la seva aprovació inicial la modificació de l'Ordenança Municipal de l'Ocupació de la Via Pública amb terrasses i vetalladors; i la modificació del sistema de gestió del servei municipal d'aparcament, zones d'estacionament sotmeses a control horari i l'aparcament del Mil·lenari, del reglament del servei públic i obertura del període d'informació. Aquest canvi de gestió suposaria que l'Ajuntament, a través de l'empresa municipal, podria fer la gestió d'aquestes zones d'estacionament regulat i, a petició de l'empresariat del Sant Just-Diagonal, es regularia amb zona verda els carrers d'aquest polígon. 

En aquest Ple l'Ajuntament farà una declaració institucional contra la violència masclista. El 25 de juny de 2009, el Ple Municipal va adoptar per majoria absoluta la Moció que convoca cinc minuts de silenci institucional per la mort de qualsevol dona víctima de la violència i del terror masclista a l’estat espanyol. La proposta va ser treballada i consensuada prèviament al Consell Municipal de les Dones. Atès que la moció ja ha complert la seva finalitat inicial de mobilització i denúncia, a proposta del Consell Municipal de les Dones, es proposa que el plenari de demà es comprometi a donar compliment a altres iniciatives per continuar posant l’accent contra la violència masclista.

Pel que fa a les mocions, el PP presenta una relativa a la publicitat i transparència de les dades econòmiques a l'Ajuntament a través del web i del Butlletí

Els punts de l'ordre del dia es poden escoltar íntegrament al servei de plens online de l'apartat novetats de santjust.cat a partir de l'endemà. 

ordredeldia_2.pdf