Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

S'implanta un nou sistema de recollida selectiva a tot l'edifici Walden de #santjust

Aquest mes de juny la comunitat de propietaris/es del Walden ha implantat el nou sistema de recollida selectiva a tot l'edifici, després d'haver finalitzat la prova pilot a dues plantes amb un alt índex de participació i bona predisposició per part del veïnat.

L'Ajuntament ha donat suport tècnic i ha fet el seguiment -campanya d'informació al veïnat- i la supervisió del procés. 

Paral·lelament a la prova pilot, s'ha fet una intensa campanya per informar el veïnat del procés i dels canvis. L'experiència ha estat positiva: la participació ha estat molt alta i més del 90% de residus separats durant la prova s'han dipositat correctament en els contenidors corresponents. El nivell d'incivisme ha estat molt baix i els veïns han aportat idees per millorar-ne la recollida. 

A l'abril, l'assemblea del Walden va donar el seu vistiplau a aquesta campanya amb l'objectiu de reorganitzar la recollida de residus i millorar-ne la seva separació. S'havia detectat que el cubell d'orgànica que hi havia als espais de contenidors habilitats a l'edifici pràcticament no es feia servir i que als de rebuig s'hi barrejava de tot, inclòs voluminosos. Els envasos -paper/cartró i vidre- s'havien de dipositar als contenidors de la via pública.

Amb la nova reorganització es pretén facilitar la separació de residus al veïnat sota el lema "Millor i més fàcil". Per fer-ho possible, als 7 espais habilitats a l'interior del Walden hi ha cubells d'orgànica, paper i envasos, i la fracció rebuig i el vidre s'han de baixar fins als contenidors del carrer. Aquesta opció afavoreix les persones que separen totes les fraccions de residus, ja que, habitualment, no han de baixar residus al carrer més d'una vegada a la setmana, mentre que abans ho havien de fer entre 2 i 3 vegades. 

Sant Just és un dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en què el veïnat separa més els diferents tipus de residus. El nou sistema implantat al Walden pot contribuir decisivament a millorar aquestes xifres, ja que el sistema anterior que es feia servir a l'interior de l'edifici no facilitava que el veïnat -un 5% del total de persones que viuen a Sant Just Desvern- tractés els residus de forma adequada.