Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

La renovació del sistema d'enllumenat de #santjust, punt destacat en el ple d'aquest dijous

El ple de juny dóna llum verda a una iniciativa que pretén incrementar l'eficiència i l'estalvi energètic en la gestió de l'enllumenat i dels semàfors de Sant Just Desvern.  Per dur a terme aquesta iniciativa, l'Ajuntament fa l'encàrrec a Proecsa de aquesta millora que  permetrà estalviar un 40% del consum actual.  L'encàrrec es concreta en un crèdit que sol·licitarà Proecsa de 500 mil euros per iniciar la renovació global del sistema d'enllumenat públic. Gràcies a l'estalvi que es generarà en el consum elèctric, la inversió estarà coberta en un termini de 10 anys.

Altres qüestions de l'ordre del dia es refereixen a l'aprovació de l'acord de rescissió unilateral per part de la Generalitat de Catalunya del conveni de gestió i manteniment dels 45 habitatges per a joves ubicats a la Carretera Reial que van ser construïts per Adigsa, en terreny públic cedit per l'Ajuntament.  L'Ajuntament i Promunsa van signar un acord de col·laboració l'any 2009 pel qual, Promunsa assumia la gestió i el manteniment d'aquests habitatges.  L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, antiga Adigsa, ha reclamat assumir de nou la gestió d'aquests habitatges i per tant, serà a aquesta administració on s'hauran dirigir els llogaters quan ho necessitin.

Provisionalment, està previst que el Ple també acordi la modificació puntual del Pla parcial de l'habitatge de Mas Lluí, perquè a un dels edificicis públics s'hi pugui construir un habitatge tutelat. Es passa també a aprovació el canvi de denominació que fins ara es deia Taxa pel Servei de Clavegueram, i que passarà anomenar-se Taxes de Manteniment d'Infrastuctures d'Aigües Residuals i Pluvials.  Aquest canvi respon a la previsió de que amb la taxa es pugui fer front a part de les inversions i el manteniment de la xarxa pública del clavegueram.  Aquest aspecte s'ha tractat amb l'Associació de Veïns Sant Just.

El grup de CiU presenta la moció en defensa de les polítiques locals d'habitatge en règim de lloguer protegit.

 Ordre_del_dia_del_Ple_de_juny.pdf