Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aclariment de l'Ajuntament de #santjust respecte al cobrament d'una taxa per fer ús privat d'un parc públic

Respecte a la notícia emesa a TV3 i Canal 3/24 sobre el fet que determinats ajuntaments cobren per l'organització de festes infantils als parcs públics aclarim el següent:

1. L'Ajuntament de Sant Just Desvern no cobra perquè es facin festes infantils als parcs públics del municipi.  No es cobra cap taxa per aquest concepte i no s'ha cobrat mai. 

2. L'Ajuntament té regulat, mitjançant l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública, a l'apartat 6.7 Ocupació d'Espais Públics amb ocasió de la celebració de festes i altres activitats de caràcter privat, l'ocupació als Jardins de Can Ginestar, Parc del Canigó i Parc del Mil·lenari -només aquests tres- per la seva singularitat.

3. L'ocupació de la via pública per a ús particular és un tema molt complex i no es pot generalitzar tal i com s'ha fet en aquesta notícia, la qual considerem que ha donat una informació sesgada i incorrecta.  Per exemple, no és el mateix berenar amb 20 infants a un parc, que fer una festa de 100 persones amb generadors de llum i interrompint l'activitat pública del parc o del carrer.  

4. Aquest punt de l'ordenança no s'ha aplicat mai en aquest mandat i, per tant, demanem que la informació d'aquesta notícia sigui rectificada.