Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'Ajuntament de #santjust reestructura les empreses públiques

Tot i haver tancat els comptes dels darrers anys en positiu, la crisi i la situació actual del mercat immobiliari, el fre de les entitats financeres a la concessió de crèdits i l'impagament de deutes per part d'altres administracions i sector privat, han obligat l'Ajuntament a replantejar la situació de l'Empresa Municipal de l'Habitatge, Promunsa, i de l'Empresa de Promoció Econòmica, Proecsa. 

Per fer front a aquesta nova realitat, l'Ajuntament ha iniciat el procés de reestructuració de les dues empreses públiques municipals. Aquest procés suposarà l'absorció de Proecsa per part de Promunsa i una reorientació estratègica de la nova empresa resultant. Aquesta tindrà un sol consell d'administració i una sola gerència i operarà en  els següents  àmbits:

-La construcció i la gestió de nou habitatge d'HPO, destinat a la venda i/o al lloguer

-La construcció i la gestió de locals, oficines, naus industrials i aparcaments, destinats a la venda i/o al lloguer

 -La gestió dels habitatges, locals i oficines de lloguer  provinents de  les dues empreses. 

-La producció i comercialització d'energia fotovoltaica.

 -La gestió, en el marc de mesures d'eficiència energètica, de l'enllumenat  públic.

 -La gestió de les zones d' estacionament regulat.

 -La gestió, de forma provisional, del Centre Social El Mil·lenari mentre es treballa per traspassar-la a l'Ajuntament.

Quan aquest procés finalitzi, Promunsa afrontarà una nova etapa que vindrà determinada per dos trets diferencials: tindrà una estructura més reduïda i flexible i apostarà decididament pels sectors econòmics que donen més valor afegit a l'economia local.

En el treball que s'ha començat, la voluntat és la de mantenir els llocs de treball, reassignant funcions als treballadors/res, ja sigui a la mateixa empresa o a altres serveis municipals. Ara, l'Ajuntament recupera, amb el personal inclòs,  el Punt d'Informació de l'Habitatge que fins ara ha gestionat Promunsa.

Promunsa continuarà sent referent de l'habitatge públic com és ara i mantindrà el contacte amb les famílies adjudicatàries i llogateres de les promocions fetes fins ara.