Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Aprovació inicial del nou reglament de participació ciutadana de #santjust en el ple d'aquest dijous

Aprovació inicial del nou Reglament de participació ciutadana de #santjust en el ple d'aquest dijous

Un dels punts destacats del Ple d'aquest dijous, 25 de juliol, és l'aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana. L'anterior és de l'any 1989 i en els últims mesos s'ha revisat amb la voluntat d'adaptar-lo als nous temps. Des del punt de vista del contingut, el document defineix i articula espais i mecanismes de reflexió per motivar la participació de la ciutadania: l'Audiència Pública, el procés participatiu, la consulta i la composició i funcionament dels Consells de Participació. 

Tres punts de l'ordre del dia estan relacionats amb la reestructuració per part de l'Ajuntament de les empreses públiques municipals. D'una banda l'Ajuntament recupera, amb el personal inclòs, el Punt d'Informació de l'Habitatge que fins ara ha gestionat Promunsa. En el procés que suposarà l'absorció de Proecsa per part de Promunsa, un dels principals objectius ha estat el de mantenir els llocs de treball, reassignant funcions als treballadors/es, ja sigui a la mateixa empresa o a serveis municipals. 

També es presenta, per a la seva aprovació inicial, la supressió del servei de menjador i cafeteria del Centre Social per ala Gent GranEl Mil·lenari a causa dels elevats costos. Des de l'Ajuntament i Promunsa s'està treballant per garantir un servei complementari de restauració a les persones llogateres dels habitatges d'El Mil·lenari que utilitzaven aquest sevei (una mitjana de 30 persones/dia), així com garantir la continuïtat del personal adscrit a aquest servei. 

A nivell intern, està previst aprovar l'11è Acord regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Sant Just, i l'aprovació inicial del Manual de valoració de llocs de treball. 

Finalment es presenten dues mocions: una de l'AV Sant Just, formulada a través dels partits de govern, sobre les participacions preferents de les entitats bancàries; i una altra del grup municipal socialista de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció dela Inspeccióde Treball, que està fent inspeccions i sancionant  alguns clubs per no tenir assegurat el voluntariat. A la moció s'exigeix quela Conselleriad'Empresa suspengui temporalment les actuacions inspectores i les sancions, i que creï una taula de treball amb diferents agents de l'àmbit esportiu per cercar fórmules a fi de regular el voluntariat esportiu. 

ordredeldia1.pdf