Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El Ple de #santjust aprova per unanimitat el tancament del servei de menjador i cafeteria d'El Mil·lenari

Per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al consistori, es va aprovar ahir, de forma inicial, la supressió del servei de menjador i cafeteria del Centre Social per a la Gent Gran El Mil·lenari a causa dels elevats costos. El tancament es farà efectiu a l'octubre i a partir d'aleshores, les persones llogateres dels pisos del Mil·lenari disposaran d'uns tiquets restaurant per anar a establiments de la zona.

L'assumpció de la gestió directa per part de l'Ajuntament del Punt d'Informació de l'Habitatge és un dels punts relacionats amb la reestructuració de les empreses públiques municipals que es va aprovar ahir amb els vots a favor dels partits de govern -PSC, ICV i Junts per Sant Just-, l'abstenció de CiU i de PP, i el vot en contra de Via Democràtica. D'una banda l'Ajuntament recupera, amb el personal inclòs, aquest servei que fins ara ha gestionat Promunsa. Els altres dos punts relacionats amb la unificació de Promunsa i Proecsa estaven relacionats amb la modificació excepcional de la plantilla de personal i la inclusió de dos llocs de treballs. I és que en el procés que suposarà l'absorció de Proecsa per part de Promunsa, un dels principals objectius ha estat el de mantenir els llocs de treball, reassignant funcions als treballadors/es, ja sigui a la mateixa empresa o a serveis municipals. Ambdós punts van ser aprovats amb els vots a favor de l'Equip de Govern, l'abstenció de CiU i PP, i el vot en contra de Via Democràtica. La Junta General de Promunsa -que també es va fer ahir- ha nomenat la nova gerència que fins ara ocupava Enric Camats. Amb efectes de l'1 d'octubre l'Olga Bustos, treballadora de l'empresa amb una àmplia experiència tècnica i de gestió i que fins ara ha estat l'arquitecta de l'empresa municipal Promunsa, serà la nova gerent. Amb efectes de la mateixa data, l'actual gerent, Enric Camats, es farà càrrec de la gestió d'El Mil·lenari.  

També es va aprovar, inicialment, el Reglament de participació ciutadana, amb l'abstenció de Via Democràtica. L'anterior reglament és de l'any 1989 i en els últims mesos s'ha treballat un nou text amb la voluntat d'adaptar-lo als nous temps. Des del punt de vista del contingut, el document defineix i articula espais i mecanismes de reflexió per motivar la participació de la ciutadania: l'Audiència Pública, el procés participatiu, la consulta i la composició i funcionament dels Consells de Participació. 

A nivell intern, es va aprovar l'11è Acord regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Sant Jus i, inicialment, el Manual de valoració de llocs de treball, amb les abstencions de CiU, PP i Via Democràtica. 

Pel que fa a les dues mocions, la de les participacions preferents de les entitats bancàries va ser aprovada per unanimitat; i la de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció de la Inspecció de Treball, amb el vot en contra del PP. A la moció s'exigeix quela Conselleria d'Empresa suspengui temporalment les actuacions inspectores i les sancions, i que creï una taula de treball amb diferents agents de l'àmbit esportiu per cercar fórmules a fi de regular el voluntariat esportiu.

Els punts del Ple es poden consultar a l'apartat Plens on Line de santjust.cat