Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

S'obre la convocatòria per adjudicar 33 horts municipals a #santjust

L’Ajuntament ha obert una nova convocatòria pública pe adjudicar 33 horts municipals a Can Cardona (Passeig de la Muntanya, enfront de l'Institut). En aquesta convocatòria, s’amplia de forma significativa el nombre d’horts (de 19 a 33), així com també el nombre de col·lectius que poden optar-hi. Fins ara, el col·lectiu de persones jubilades havia estat el majoritari en l’adjudicació d'horts i ara s'amplia l'oferta a persones aturades, gent jove, persones adultes i entitats. A part, l'Ajuntament es reserva 3 horts per a projectes socials.

L'autorització d'ús té una vigència de dos anys amb possibilitat de pròrroga d'un any, i el preu és de 165e/any.

Distribució dels horts per col·lectius:

12 horts per persones aturades

9 horts per persones de més de 65 anys 

3 horts per entitats de Sant Just

2 horts per espai comunitari de joves

2 horts per persones de 18 a 30 anys

2 horts per persones de 31 a 64 anys

3 horts per projectes socials i/o educatius de l’Ajuntament

Les persones sol·licitants només podran optar a una de les opcions anteriors. En el supòsit que concorrin a dues o més opcions restarien eliminats del concurs. Les autoritzacions s'atorgaran per sorteig per a cada supòsit. Les instàncies poden presentar-se a l'Oficina de Gestió Integrada de l'Ajuntament del 27 de setembre a l'11 d'octubre.

Tota la informació referent al procés es pot consultar a la seu electrònica de santjust.cat. (S'adjunta document del Plec de condicions de la convocatòria). 


Al mes d’octubre es duran a terme els treballs per dividir els 19 horts actuals en 33, de 75m2 cadascun. La superfície destinada a conreu hortícola és exactament la mateixa que fins ara i es divideix en horts més petits adequats pel conreu de productes pel consum familiar.  

L'any 1996, l'ajuntament de Sant Just Desvern va ser pioner a la comarca del Baix Llobregat en la creació d’horts urbans. 

edicte.pdf