Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Llum verda a un equipament esportiu a Mas Lluí al ple de #santjust

El Ple aprova l'adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir

Un punt destactat de la sessió plenària del mes de setembre, que es va celebrar ahir dijous, va ser l'aprovació del plec de clàusules pel qual s'ha de regir la contractació per a la concessió d'un equipament esportiu a Mas Lluí, amb els vots a favor de PSC, ICV-EUiA, Junts per Sant Just i PP, i l'abstenció de CiU i VD. El plec determina que les instal·lacions hauran de tenir un edifici de serveis amb espai de recepció i atenció a les persones usuàries, zona de bar, magatzems, pistes exteriors i cobertes i piscina. L'empresa que guanyi la concessió serà l'encarregada serà l'encarregada d'executar les obres necessàries, així com el seu manteniment. La gestió de les tarifes també les fixarà l'esmentada empresa. La concessió està prevista per 35 anys i la posada en marxa d'aquest equipament -que tindrà uns 10.000 quadrats- suposarà un ingrés mínim de 18.000 euros anuals per l'Ajuntament. És un equipament esportiu que donarà servei a la ciutadania del municipi i, especialment, per proximitat, al nou veïnat de Mas LLuí.

També es va aprovar la moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb els vots a favor de PSC, ICV-EUiA, Junts per Sant Just i CiU, i en contra de PP i VD. El text insta a l'esmentat Pacte Nacional a promoure i respectar la pluralitat d’opcions de vot perquè el poble català pugui decidir el seu vot de forma lliure. I a promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.

El Ple va determinar el 9 de juny i el 6 d'agost com a festes locals per a l'any 2014. 

S'aprova també  definitivament  el compte general de l'exercici 2012 -integrat pel compte general de l'Ajuntament i el compte de resultats i balanç de les empreses municipals  Promunsa i Proecsa-, amb l'abstenció de CiU, PP i VD; i el marc pressupostari 2014-2016 tal i com estableix la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb l'abstenció de CiU i VD. 

Podeu escoltar el Ple a l'apartat plens online de santjust.cat