Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Nou servei de restauració per a les persones llogateres dels habitatges d'El Mil·lenari de #santjust

Arran del tancament del bar-restaurant del Centre Social per a la Gent Gran, a partir de demà 1 d'octubre les persones llogateres dels habitatges d'El Mil·lenari poden gaudir d'un nou servei de restauració per mitjà d'un conveni amb 4 restaurants del poble: La Grangeta, Just Cafè, la pizzeria Gianluca i el bar del Centre Cívic Joan Maragall. Per mitjà d'un carnet que les acredita, aquestes persones paguen 8€ i la diferència amb el cost real del menú de cada restaurant la sufraga l'Ajuntament. 

Des de l'any 2006, l'empresa pública Promunsa ha estat l'ens gestor d'aquest servei, després que cap empresa privada volgués fer-se càrrec d'aquesta concessió. Durant aquests anys, el servei de restauració s'ha prestat al conjunt de la ciutadania gràcies a una aportació complementària de Serveis Socials que cobria el dèficit existents. Actualment, però, els recursos de Serveis Socials s'estan destinant a ajudar els col·lectius més afectats per la crisi, ja sigui facilitant el pagament de lloguers, consums de llum i aigua o bé cobrint beques menjador o de casals d'estiu. Donada la crisi actual, es prioritzen més que mai els serveis bàsics a la ciutadania com és el manteniment de l'habitatge, i ja existeix al municipi una oferta privada de restauració que pot cobrir el servei existent fins ara al Centre Social. 

Segons dades de Promunsa, el dèficit del servei va ser de 35.000€ l'any 2011 i de 42.000€ el 2012. D'altra banda, els darrers anys, el cost unitari per menú també s'havia incrementat, passant de 14.03€ l'any 2011 a 16,73€ el 2012. Les persones usuàries, però, sempre han pagat un preu del menú subvenvionat, entre 7 i 10€, durant el període de funcionament del servei (la mitjana de menús servits el 2012 va ser de 30 al dia). Davant aquesta evolució en negatiu, l'empresa municipal ja va fer ajustos durant l'any passat en matèria d'horaris i de personal però no han estat suficients per garantir la continuïtat del servei. És a causa dels elevats costos que l'Ajuntament va decidir suprimir el servei oferint aquesta altra alternativa a través de bars-restaurants del poble.