Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Nous plans d'ocupació permetran contractar una vintena de persones de #santjust

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), han tret noves convocatòries de plans d'ocupació que podran implementar-se a final de 2013 i principi de 2014. A través d'aquests plans, Sant Just podrà contractar, com a mínim, una vintena de persones pel bienni 2014-2015. 

Hi haurà diferents programes: 

1.-El Pla d'Ocupació (Formació i Treball) del SOC 2013/2014 va dirigit a persones de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi per afavorir-ne la inserció laboral. 

2.-El Programa de col·laboració social 2013/2014 s'adreça a persones perceptores d'un subsidi per desocupació de qualsevol tipus i que siguin majors de 45 anys. 

3.-Plans d'Ocupació de l'AMB 2014/15: per a persones en situació d'atur en general. 

A banda d'aquestes accions, des del Servei d'Ocupació i Innovació s'estan dissenyant noves accions, des del Servei d'Ocupació i Innovació s'estan dissenyant noves accions per continuar donant suport a les empreses (estalvi energètic, ajuts a la contractació...) i a les persones emprenedores del municipi (espais, suport, assessorament, etc). 

Més informació:

Servei Municipal d'Ocupació i Innovació

Can Padroseta s/n
Horari: de 9.00 a 14.00 h. de dilluns a divendres promocioeconomica@santjust.cat