Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'índex de delictes i faltes a #santjust continua sent dels més baixos de la província de Barcelona

L'any 2012, a Sant Just Desvern es van registrar 28,2 delictes i faltes per cada 1000 habitants quan la mitjana, segons el Cercle de Comparació Intermunicipal de la Diputació de Barcelona, és de 62,6. Aquesta xifra suposa menys del doble que a la majoria de municipis de la província de Barcelona. Així es recull a la Memòria 2012 de la Policia Local, en la qual es detallen les principals actuacions del cos de seguretat del poble, així com gràfics i comparatives. 

De les dades també se n'estreu que hi ha hagut una reducció dels robatoris a les persones, en habitatges i a vehicles però, per contra, han pujat lleugerament els robatoris en establiments. També cal destacar que s'han fet més controls de seguretat i, com a resultat, s'han incrementat les detencions. 

Sant Just Desvern es caracteritza també pel baix índex de conflictivitat i l'alta col·laboració de la ciutadania amb els cossos de seguretat, informant sempre de qualsevol actuació que els sembla sospitosa, la qual cosa permet la intervenció amb més immediatesa i evita conseqüències majors. 

Pel que fa al trànsit, els valors s'han estabilitzat en els últims anys i el 2012 es va tancar amb 112 accidents respecte els 175 de l'any 2012, i les víctimes també s'han reduït (46 el 2012 enfront els 67 de fa 10 anys). Tot i això, també segons dades del Cercle de Comparació Intermunicipal, estem, fins i tot, una mica per sobre de la mitjana de municipis com el nostre. La principal via d'accidentalitat és la carretera Reial, possiblement perquè és la de major volum de trànsit que suporta. Per tal de millorar aquests índex, al 2012 es va posar en marxa el radar mòbil -amb uns 50.000 vehicles controlats- i la policia espera que quan s'implanti el Pla Local de Seguretat Viària -que inclou mesures per millorar la seguretat i que està previst aprovar enguany-, es redueixi l'accidentabilitat. 

6.906 serveis resultants de trucades de la ciutadania, 7.302 serveis de tasques administratives, 1.012 serveis de seguretat ciutadana, 3.423 denúncies tramitades i 608 serveis de policia assistencial donen una idea dels àmbits d'actuació de la Policia Local de Sant Just Desvern. Les 34 persones agents de la policia operatius i les patrulles de Mossos d'Esquadra vetllen per la seguretat i el bon conviure. En aquest sentit, destaca el servei de PAMIRC, un recurs municipal a mig camí entre Benestar Social i la Policia Local que media en conflictes derivats de la convivència en àmbits tan diversos com la violència de gènere, menors, l'absentisme o conductes de risc, entre altres.  

Grafics_Memoria_Policia_2012.pdf