Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'augment del rebut de l'IBI a #santjust no superarà el 2,5%, tot i l'actualització dels valors cadastrals

L'Equip de Govern -PSC, ICV i Junts per Sant Just - té previst augmentar un 2,5% el rebut de l'IBI, tot i acollir-se a l'actualització dels valors cadastrals que la Direcció General del Cadastre ofereix als municipis que, com Sant Just, no han revisat aquests valors des de fa 17 anys.

Amb l'objectiu d'evitar una pujada sobtada amb una, més que possible, actualització general dels valors cadastrals, l'Equip de Govern té previst ´fer-ho progressivament sense augmentar els rebuts de l'IBI. La proposta d'augment d'aquest impost per al 2014, que es portarà al Ple d'aquest mes d'octubre, és del 2,5%.

Això és possible perquè tot i augmentar un 10% el valor cadastral l'Equip de Govern proposa reduir el tipus impositiu, per tal que els rebuts de l'IBI no s'incrementin més de l'estrictament necessari per poder prestar correctament els serveis públics actuals. Aquesta decisió es va explicar la setmana passada a les associacions veïnals amb les quals es van poder aclarir dubtes, incerteses i temors, sobre la possibilitat d'augmentar el rebut de l'IBI. 

L'Impost de Béns Immobles (IBI) que representa, actualment, un 40% dels ingressos de l'Ajuntament, és un dels impostos que, juntament amb les taxes i preus públics per al 2014, es portaran al plenari municipal del 31 d'octubre per ser aprovats. Els imports que es proposen són sensibles al context econòmic i han de possibilitar la prestació correcta dels serveis públics a la ciutadania del municipi, així com el desenvolupament de les accions de govern.

Tal i com s'ha fet els darrers anys, des de l'Ajuntament es continuarà ajudant les famílies i persones amb dificultats puntuals, mantenint les línies de subvenció, el règim d'exempcions i facilitant el pagament de les quotes. Amb la mateixa finalitat de compensar l'augment progressiu dels valors cadastrals amb la reducció dels tipus impositius, l'Equip de Govern té previst reduir, també, altres tipus com el de les plusvàlues per tal de minimitzar l'augment d'altres impostos vinculats als valors cadastrals.

L'Ajuntament està treballant en la creació d'una comissió formada per persones representants dels grups polítics i associacions veïnals, per tal de poder fer el seguiment de les accions que es puguin dur a terme, en un futut, en relació a l'actualització progressiva dels valors cadastrals.