Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust presenta dos projectes d'èxit escolar i noves tecnologies a la XI trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores

A l’assemblea de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores, de la qual en forma part Sant Just Desvern, i que va tenir lloc durant la XI Trobada, es va aprovar per unanimitat una resolució en defensa del paper dels municipis en l’educació. També posava de relleu la preocupació per la pèrdua de competències municipals que planteja la llei de Reforma de l’Administració Local, actualment en tràmit. 

Sant Just Desvern és membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)  des de 2004, quan el Ple municipal va votar l’adhesió a la seva carta fundacional. En aquest context la participació de Sant Just Desvern ha estat continuada, formant part de diverses xarxes temàtiques de treball, especialment en el marc de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE).

El treball a la xarxa ha permès desenvolupar projectes compartits en l’àmbit de l’educació per la cultura de pau i construcció democràtica, i vincular-hi projectes locals com el treball amb l’institut amb grups reduïts, la descoberta i difusió del refugi antiaeri de l’escola Montserrat i els treballs sobre memòria històrica i col·lectiva.

Els darrers dos anys Sant Just s’ha incorporat a dues de les xarxes temàtiques proposades per la RECE. Aquestes són “Retorn a la formació i la formació professional en el municipi" i “"Recursos tecnològics per a les activitats educatives de la ciutat; dispositius mòbils i xarxes socials virtuals". 

A la primera xarxa, l’Ajuntament ha col·laborat en la redacció d’una guia orientativa per la difusió i l’intercanvi d’informació i bones pràctiques entre municipis en matèria d’èxit escolar, i ha presentat també l’experiència dels gairebé dos anys d’existència de la Comissió d’Acompanyament a l’Escolaritat, que reuneix la totalitat dels recursos desplegats per al seguiment dels itineraris formatius dels i les adolescents del poble, en un moment essencial per a la seva formació

A la segona xarxa s’ha realitzat un treball per a la implantació de codis QR a diferents elements patrimonials de Sant Just dins el projecte de difusió del patrimoni liderat per l’equip de la regidoria de cultura, i s’ha presentat el projecte amb una gran acollida per part dels i les professionals assistents a la trobada.

Treballar en el marc de la RECE, que ha tingut la seva trobada bianual enguany a Gandia, permet a un municipi com Sant Just Desvern establir contactes i col·laboracions amb altres municipis i aportar als projectes qualitat, a més de difondre aquelles bones pràctiques que es duen a terme aquí.

Des del Govern Municipal es defensa que el paper de la ciutat com a agent educador, com a espai de proximitat on són possibles oportunitats educatives per a tothom, presenta una gran potencialitat. En aquest sentit es va manifestar l’assemblea ordinària de la RECE, on també, es va fer explícita la preocupació en relació a la pèrdua de competències dels municipis que proposa el text de la nova Reforma de l’Administració Local, que podria posar en grans dificultats la tasca educadora que es realitza des del món municipal.

El proper novembre del 2014 tindrà lloc a Barcelona el congrés internacional de l’AICE. Sant Just enviarà al comitè organitzador experiències municipals amb la intenció de presentar-les en el marc de la trobada.