Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Tres persones de #santjust participen en un projecte comarcal de reconversió professional dins el sector turístic

Tres persones de Sant Just Desvern, de les 30 seleccionades de tot el Baix Llobregat, participaran en un projecte vinculat a la reconversió professional de persones aturades dins del sector turístic. 

El Servei d'Ocupació i Innovació de Sant Just Desvern ha fet la difusió i el seguiment del projecte entre les persones inscrites a la borsa de treball municipal que tenien un perfil que s'adequava al projecte.

El “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que impulsa el Consell Comarcal amb la col·laboració del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, combina actuacions de suport i dinamització del sector amb actuacions de foment de l’ocupació. Es fonamenta en la necessitat existent a la comarca de dinamitzar l’activitat econòmica per tal de generar i fomentar la creació de noves ocupacions per reduir el nombre de persones aturades, i també, actuacions de suport i dinamització de sectors econòmics que siguin motors dinamitzadors de l’activitat del territori, com és el cas del turisme dins del Baix Llobregat.

El projecte, a més de la dinamització del sector turístic del Baix Llobregat, mitjançant accions que millorin i promocionin la seva posició dins el mapa turístic del país, també es planteja com una experiència pilot per tastar un projecte integral d’ocupació, que serveixi per recol·locar a persones aturades que provenen de sectors en crisi, com ara la construcció i la indústria, cap a sectors que tot i la situació de conjuntura desfavorable actual, mostren indicadors positius de creixement, tant productiu com d’ocupació. El turisme seria, com s'ha comprovat aquest estiu, un d'aquests sectors.

Les accions concretes a nivell d'inserció laboral que es realitzaran dins d’aquest projecte consisteixen en la implementació del dispositiu ocupacional amb una mostra d’unes 20-30 persones aturades, dispositiu que consta de la realització d’un pla formatiu i accions d’orientació laboral.

El programa compta amb el cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu i té un pressupost de 128.480,55 €.