Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les ordenances per l'any 2014 al ple de #santjust d'octubre

Dijous 31, a les 19 h, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament està previst la celebració del Ple ordinari del mes d'octubre. Uns dels punts de l'ordre del dia que es sotmet a votació dels grups municipals és l'aprovació provisional dels tributs, ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2014. 

L'increment general que es planteja en les tarifes que es modifiquen és del 3,5%, amb l'excepció significativa de l'IBI, que en l'efecte impositiu tan sols s'incrementa un 2,5%; es redueix el tipus impositiu, que passa del 0,705% al 0, 657% amb la finalitat de minvar l'impacte que resulta de les modificacions normatives en matèria de tributs locals  que presenta l'Estat; en concret, en relació a l'actualització dels valors cadastrals que presenta la llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2014. Igual que al 2013, aquest impost pot ser objecte de bonificacions. La moderació i la contenció és la tònica que en els darrers exercicis s'ha portat a terme i al 2014 continua la mateixa tendència amb l'objectiu final d'augmentar l'imprescindible per tal de prestar uns serveis píublics de qualitat. Una ordenança que es deroga és la taxa  que regula la connexió d'alarmes privades al centre de recepció de la Policia Local, en compliment de la normativa per la qual aquest servei l'han de prestar empreses privades de seguretat.

Està previst acordar també el Pla Econòmic Financer que permetrà, en un any, complir amb els objectius d'estabilitat pressupostària.  També se sotmet a aprovació l'acta del treball que s'ha fet amb el municipì de Sant Feliu de LLobregat i la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, que determina els límits entre ambdos municipis.

L'ordre del dia també inclou el plec de clàusules i licitació pública per tal de procedir a la contractació dels serveis de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i de la neteja viària.

Es presenten tres mocions: L'Equip de Govern denúncia la situació de les persones amb dependència i el desemparament en que es troben les famílies que demanden beques menjador. D'altra banda, la tercera moció la presenta el grup municipal de CiU, a l'oposició, a favor de la retirada de la sol.licitud d'actualització cadastral. 

El ple és el darrer dijous de cada mes, i  l'endemà el podeu escoltar entrant a www.santjust.cat/ple

 

ordre_del_dia.pdf