Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Es fan treballs de desbroç per netejar la riera de #santjust

Aquest mes d'octubre l'Ajuntament ha realitzat treballs de desbroç de canyes a la riera de Sant Just, en el tram entre can Vilà i el torrent de la Beca, per tal de mantenir-la neta i prevenir riscos en cas de fortes pluges. 

Aquesta actuació se suma a les que ja es van fer l'any passat en els trams compresos entre el pont de can Padrosa i l'inici del soterrament de la riera, i entre la riera de can Baró i can Vilà. 

L'estat actual del tram entre can Vilà i el torrent de la Beca, envait de canyes, dificultava el funcionament hidràulic. Les canyes rebroten ràpidament i per mantenir la riera neta és necessari realitzar periòdicament treballs de repàs, tractaments herbicides puntuals, i també la col·laboració del ramat de cabres i bèns de can Carbonell, per la qual cosa ja s'ha demanat que transiti per aquest indret. 

Aquest mètode de treball s'ha emprat en els altres trams de la riera esmentats i s'ha aconsseguit la pràctica erradicació de la canya.