Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

El pressupost municipal pel 2014 i aprovació definitiva de les ordenances al darrer ple de #santjust d'aquest any

En el darrer ple d'aquest any està previst l'aprovació definitiva dels tributs i les ordenances fiscals, així com l'aprovació inicial del pressupost municipal consolidat (ajuntament i empresa municipal Promunsa)per a l'any 2014.

L'Equip de Govern presenta a aprovació un pressupost prudent i moderat de prop de 22 milions d'euros, dels quals dos pertanyen a Promunsa, l'empresa municipal de l'habitatge.  En aquest pressupost es prioritzen els serveis socials, el foment de l'ocupació, l'educació, l'estalvi energètic i la inversió a la via pública; reflecteix partides pressupostàries per suplir serveis que es presten i que actualment no tenen prou finançament per part de l'administració que les presta, com és el cas de les beques menjador, que l'Ajuntament garanteix a les famílies que les necessiten.

És un pressupost que està obert a modificacions que es pugun produir durant l'any derivades de les incerteses que el país viu degut a la crisi econòmica, de l'aplicació de la nova llei que afecta a les Administracions Locals de municipis de menys de 20.000 habitants com el nostre i de les aportacions de les administracions supramunicipals (Consell Comarcal, Diputació, Generalitat i Estat central). Durant l'any es podrà anar adaptant a les necessitats i als canvis que es vagin succeint com és el cas de les polítiques d'ocupació.

Durant l'any 2014 es consolida la fusió de Proecsa amb Promunsa i s'amplia el seu àmbit d'actuació, com per exemple, la gestió de les zones blaves, la gestió de l'enllumenat públic i es continua amb el manteniment de la política d'habitatge.

Aixímateix, també es presenta a aprovació inicial del plenari, el reglament de funcionament intern de la Biblioteca Joan Margarit, i el del Consell Municipal de Salut de Sant Just Desvern.

També inclou l'aprovació de l'acta d'atermenament -la delimitació del terme- amb el municipi d'Esplugues de Llobregat. Les darreres delimitacions de terme daten de l'any 1917 i ara s'estan actualitzant de manera generalitzada als municipis del nostre entorn. 

El ple està previst pel dijous 19 de desembre, a les 19 h, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament.  L'endemà de la sessió, es pot escoltar l'àudio clicant a www.santjust.cat/ple

 

Ple_19_de_desembre.pdf