Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Les entitats de #santjust poden demanar subvencions per a 2014 fins al 17 de febrer

S'han publicat les bases per a l'atorgament de subvencions i formalització de convenis per a activitats d'utilitat pública o interès social a desenvolupar durant el 2014. Engunay, com a novetat, a petició de les entitats es podran formalitzar convenis per activitat ordinària amb caràcter bianual (2014-2015).Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions a les entitats sense ànim de lucre que prestin la seva activitat o part de la seva activitat a Sant Just Desvern. El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 17 de febrer de 2014.

D'altra banda, es recorda que les justificacions dels ajuts del 2013 cal presentar-les com a màxim fins al 31 de gener de 2014.

Podeu trobar tota la documentació referent a les subvencions a santjust.org