Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

#santjust lidera una xarxa estatal sobre recuperació de la memòria històrica de les ciutats

Sant Just Desvern coordinarà la xarxa temàtica "La memòria de les ciutats" per al període 2014-2015. Aquesta xarxa s'emmarca dins la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), de la qual Sant Just en forma part des de 1994. A través de les xarxes temàtiques es treballen diferents temes i s'impulsen intercanvis per al desenvolupament i aplicació dels principis de la Carta de Ciudades Educadoras en l'àmbit espanyol a través de la organització de trobades o seminaris i la posada en marxa de programes conjunts. 

Després d'haver participat en diferents xarxes al llarg d'aquests anys (les últimes han estat "Retorn a la formació i la formació professional en el municipi" i “"Recursos tecnològics per a les activitats educatives de la ciutat; dispositius mòbils i xarxes socials virtuals". ), ara Sant Just Desvern pren la responsabilitat de liderar i coordinar les ciutats que decideixin sumar-se a la proposta de reflexionar al voltant del paper de les ciutats educadores en les polítiques de memòria i de gestió del patrimoni cultural i històric; així com analitzar exemples des de diferents ciutats de la xarxa. També es preveu desenvolupar una metodologia que permeti aprofitar el capital social de la memòria per als objectius d'una ciutat educadora.  

El passat i el present estableixen en les societats un diàleg que porta a conformar lentament una memòria col·lectiva i aquesta és un element essencial del concepte de ciutat educadora, explica el regidor d'Educació, Lluís Monfort. A Sant Just portem més de deu anys treballant en aquest àmbit i considerem que pot ser molt enriquidor mostrar la nostra experiència a altres ciutats, però també conèixer altres propostes i projectes, afegeix el regidor. 

L'Arxiu Històric tindrà un pes especial ja que en els darrers anys ha estat protagonista de multitud d’iniciatives de recuperació de la memòria històrica.