Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

160 persones visiten diàriament la Biblioteca Joan Margarit de #santjust

El 2013 la Biblioteca Joan Margarit ha celebrat el 10è aniversari de la inauguració del nou edifici, la qual cosa va suposar l’inici d’una nova etapa amb més espais, més serveis i més fons, i les dades estadístiques indiquen que des d’aleshores, aquest equipament s’ha consolidat com un dels serveis públics més utilitzats de Sant Just.

Durant l’any passat va rebre 41.967 visites, el que fa una mitjana de 164 visites diàries. En total, es va realitzar el préstec de 52.867 documents que correspon a una mitjana de 206,5 documents per dia de servei. Per tipus de document, el 48% dels préstecs han estat de llibres, el 33% de DVD, el 7% CD, el 5% revistes i el 4% còmics. Un total de 7.532 ciutadans disposen de carnet, xifra que representa el 47,5% de la població total.

El fons bibliogràfic s’ha actualitzat en uns 1.771 documents nous, entre llibres, CD i DVD. Aquest augment ha estat possible gràcies a l’aportació documental de la Diputació de Barcelona, i també pel pressupost que anualment destina l’Ajuntament de Sant Just, de 8.000 euros, i que s’ha emprat majoritàriament en l’adquisició de novel·la i llibre infantil com a mesura incentivadora de la lectura en persones adultes, jovent i infants; i també de pel·lícules i música.

Pel que fa a les activitats, durant el 2013 la biblioteca ha organitzat 62 activitats amb una participació de 2.014 persones. Destaquen les sessions de Baby Contes adreçades a infants d’1 a 2 anys, les Hores del conte per infants a partir de 3 anys, els clubs de lectura general i de novel·la negra, i altres activitats relacionades amb el món del llibre i la lectura, com tertúlies literàries, presentació de llibres o recitals poètics.
Nou reglament

En el Ple del mes de desembre l’Ajuntament va aprovar el Reglament de funcionament intern de la biblioteca. Els reglaments són eines indispensables per als serveis públics. En el cas de la biblioteca, el seu objectiu és establir unes normes bàsiques per a la gestió interna de la biblioteca i per a la prestació de serveis.