Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

L'edifici de l'Ajuntament de #santjust obté la certificació energètica amb qualificació D

La Casa de la Vila és el primer edifici municipal que disposa de la certificació energètica emesa per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya, vàlida durant 10 anys i que es pot veure al vestíbul. La certificació és el document que descriu les característiques d’un edifici des del punt de vista del consum d’energia i d’emissions de CO2.

En una escala de set lletres (A més eficiència i G menys), l'Ajuntament té una qualificació D, amb un consum de 248 kW/h/m2 a l’any i unes emissions anuals de 58 kg de CO2/m2. Aquest resultat significa que la Casa de la Vila té un consum energètic i unes emissions de CO2 similars a les que tindria un edifici del sector terciari de característiques semblants que compleixi els mínims que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació. El certificat també inclou la proposta de millores per poder reduir la demanda energètica de l’edifici i pujar algun grau en l’escala de qualificació energètica en properes certificacions.

La certificació energètica és obligatòria pels edificis de nova construcció, els edificis o parts d’aquests que es venguin o lloguin a nous arrendataris i també pels edificis de titularitat pública freqüentats habitualment pel públic de superfície igual o superior a 500 m2 (també els de 250 m2 o més, a partir de juliol de 2015).

Està previst que tos els edificis municipals vagin disposant d’aquest certificat i mostrin a la ciutadania l’etiqueta corresponent.

Etiqueta_Ajuntament.pdf