Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Més producció fotovoltaica durant el 2013 a #santjust

Les 8 instal·lacions fotovoltaiques que actualment hi ha instal·lades a Sant Just Desvern ha produit durant l'any 2013 més de 300.000 Kwh d'energia solar, la qual cosa representa un augment del 7% respecte a l'any 2012, i d'un 60% respecte a la que es produïa fa 3 anys.

Aquesta producció d'energia solar representa també un 5% del consum que es genera en el conjunt d'instal·lacions municipals.

Malgrat aquests bones dades, el regidor d'Energia, Pere Orriols, assegura que Sant Just Desvern està estancat per que fa a la producció d'energia pel canvi radical que ha fet el Govern de l'Estat respecte a la política energètica.

Aquestes 8 instal·lacions estan ubicades a l'Escola Canigó, el Parc del Canigó, Escola Montseny, Parc de les Basses de Sant Pere, Escola Montserrat, Centre Cívic Joan Maragall, Complex Esportiu Municipal La Bonaigua i el Magatzem de la Brigada Municipal.