Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Comunicació
comunicacio@santjust.cat / 93 480 48 00

Entra en servei la seu electrònica de l’Ajuntament

Els diferents apartats que fins ara oferia santjustOnLine, a partir de demà, es podran consultar a la nova Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Just Desvern. Tot i que l'adreça electrònica de la seu serà http://seu.cat/santjust, es mantindrà l'accés actual des del web municipal.                                                                                                                                   Durant uns mesos, el botó d'accés actual a SantjustOnLine que hi ha al web municipal no desapareixerà sinó que incorporarà el concepte "Seu electrònica". D'aquesta manera, es pretén facilitar l'accés als continguts que, a dia d'avui, són els mateixos, tant a les persones que cerquin l'apartat SantjustOnLine com a les que busquin l'accés a la nova Seu.

La seu electrònica és una eina –obligatòria per llei- a través de la qual la ciutadania pot relacionar-se amb el seu ajuntament de forma interactiva, demanant informació de manera segura i accedint a serveis sota un règim d'identificació, autenticació, contingut mínim, protecció jurídica, accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat.

Des de la seu electrònica es poden validar documents de l'ajuntament firmats electrònicament, realitzar tràmits administratius, consultar els nostres expedientsdes d’una carpeta personal, etc.